ICT krijgt belangrijker plek in onderwijsbeleid

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs Cultuur en Wetenschap onderschrijft de conclusies van de Adviesraad voor Wetenschap en technologie (AWTI) dat ICT in het hart van het Nederlandse onderwijs- en onderzoeksbeleid moet staan. Bussemaker neemt de adviezen van de AWTI mee bij het opstellen van  een nieuwe Digitale Agenda 2016- 2017 die in het voorjaar uitkomt. De afgelopen jaren is er al veel aandacht besteed aan ICT in het beleid, schrijft ze in onderstaande reactie. Zo is het gebruik van ICT in de (maak)industrie tot een van de speerpunten gemaakt en zijn tien fieldlabs opgezet. Bussemaker belooft ook een visie te ontwikkelen over de inrichting van het onderwijs, waarbij ICT-mogelijkheden benut kunnen worden. Hoger onderwijsinstellingen hebben bijvoorbeeld beleidsruimte en vrijheid om actief te experimenteren met open en online onderwijs bieden en te bekijken hoe het gebruik van data en learning analytics het onderwijs kwalitatief kan verbeteren.